هاست لینوکس آلمان

1GB هاست لینوکس SSD آلمان

10GB پهنای باند
پارک دامنه 1 عدد
سایر امکانات نامحدود

2GB هاست لینوکس SSD آلمان

20GB پهنای باند
پارک دامنه 2 عدد
سایر امکانات نامحدود

3 گیگابایت هاست لینوکس آلمان

30GB پهنای باند
پارک دامنه 3 عدد
سایر امکانات نامحدود