نمایندگی هاست لینوکس ایران

کنترل پنل دایرکت ادمین - امکان تغییر و انتخاب نسخه های مختلف php - امکانات نامحدود

2GB نمایندگی لینوکس ایران

امکانات نامحدود

 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • 20 عدد دامنه مجاز
5GB نمایندگی لینوکس ایران

امکانات نامحدود

 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • 30 عدد دامنه مجاز
10GB نمایندگی لینوکس ایران

امکانات نامحدود

 • 30 گیگابایت پهنای باند
 • 50 عدد دامنه مجاز
15GB نمایندگی لینوکس ایران

امکانات نامحدود

 • 40 گیگابایت پهنای باند
 • 70 عدد دامنه مجاز
20GB نمایندگی لینوکس ایران

امکانات نامحدود

 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • 90 عدد دامنه مجاز
30GB نمایندگی لینوکس ایران

امکانات نامحدود

 • 60 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دامنه مجاز
50GB نمایندگی لینوکس ایران

امکانات نامحدود

 • 70 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دامنه مجاز