هاست لینوکس معمولی ایران

کنترل پنل دایرکت ادمین - امکان تغییر و انتخاب نسخه های مختلف php

500MB هاست لینوکس

پشتیبانی از تمام نسخه های php

 • 5GB پهنای باند
 • 1 عدد دامنه
 • 10 عدد زیر دامنه
 • 10 عدد ایمیل
 • 2 عدد دیتابیس
 • 2 عدد اکانت ftp
1GB هاست لینوکس

پشتیبانی از تمام نسخه های php

 • 10GB پهنای باند
 • 1 عدد دامنه
 • 4 عدد زیر دامنه
 • 20 عدد ایمیل
 • 4 عدد دیتابیس
 • 4 عدد اکانت ftp
2GB هاست لینوکس

پشتیبانی از تمام نسخه های php

 • 20GB پهنای باند
 • 1 عدد دامنه
 • 6 عدد زیر دامنه
 • 30 عدد ایمیل
 • 6 عدد دیتابیس
 • 6 عدد اکانت ftp
محصول نمونه برای تست واحد پول