به دنبال انتقال سرور و افزایش امکانات به سرور های لینوکس ایران در این مرحله قابلیت Select PHP version به منظور انتخاب نسخه های مختلف زبان برنامه نویسی php به دایرکت ادمین افزوده شده است. از این رو نسخه های مختلف زبان php از نسخه php 4.4 تا نسخه php 7.1 بر روی سرور نصب و امکان انتخاب نسخه دلخواه کاربر به کنترل پنل دایرکت ادمین شما اضافه شده است.
توجه داشته باشید همواره پیشنهاد میشود از آخرین نسخه زبان برنامه نویسی و یا حداقل آخرین نسخه پایدار استفاده نمایید. لیکن برای موارد خاص که بعضا کاربران نیاز به نسخه های خاص زبان php دارند میتوانید با اطمینان خاطر از هاست لینوکس ایران ارائه شده توسط این مرکز استفاده نمایید.
در بخش آموزش چگونگی استفاده از این قابلیت در هاست های لینوکس دایرکت ادمین ذکر گردیده است.


Monday, August 7, 2017

<< بازگشت